Tình cảnh của giai cấp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX là :

Xuất bản: 29/10/2021 - Cập nhật: 29/10/2021 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Tình cảnh của giai cấp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX là :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tình cảnh của giai cấp nông dân Việt Nam đầu thế kỉ XX là: bị đế quốc, phong kiến áp bức, bóc lột thậm tệ, đời sống vô cùng khó khăn.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X