Năng suất sinh học là

27/11/2020 168

Câu Hỏi:
Năng suất sinh học là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Năng suất sinh học là: tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X