Na2CO3 lẫn tạp chất là NaHCO3. Cách nào sau đây có thể thu được Na2CO3 tinh

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Na2CO3 lẫn tạp chất là NaHCO3. Cách nào sau đây có thể thu được Na2CO3 tinh khiết ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nung nóng hỗn hợp:
2NaHCO3 $\overset {t⁰} \rightarrow $ Na2CO3 + CO2 + H2O
Sau phản ứng chỉ thu được Na2CO3 tinh khiết.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X