Cho hỗn hợp khí gồm CO2 và CO. Dùng chất nào sau đây có thể thu được CO2 tinh

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Cho hỗn hợp khí gồm CO2 và CO. Dùng chất nào sau đây có thể thu được CO2 tinh khiết hơn ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cho hỗn hợp khí phản ứng với CuO dư, nung nóng.
Sau phản ứng chỉ thu được CO2 tinh khiết, do
CuO + CO $\overset {t⁰} \rightarrow $Cu + CO2

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X