Một mạch điện gồm ampe kế mắc nối tiếp với một bóng đèn có cường độ định mức 2A.

26/11/2020 22

Câu Hỏi:
Một mạch điện gồm ampe kế mắc nối tiếp với một bóng đèn có cường độ định mức 2A. Đèn sẽ sáng bình thường khi ampe kế chỉ:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Giang (Tổng hợp)

Đang xử lý...

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất