Chọn phương án sai. Dòng điện trong mạch có cường độ lớn, khi đó:

Xuất bản: 26/11/2020 - Cập nhật: 26/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Chọn phương án sai.
Dòng điện trong mạch có cường độ lớn, khi đó:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 7 mới nhất

X