Loại phân bón nào có hàm lượng Nitơ cao nhất :

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Loại phân bón nào có hàm lượng Nitơ cao nhất :

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Loại phân bón có hàm lượng Nitơ cao nhất là urê.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X