Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Một loại phân supephotphat kép có chứa 69,62% muối canxi đihiđrophotphat, còn lại gồm các chất không chứa photpho. Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Độ dinh dưỡng của loại phân lân này là 42,25%.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X