Kiều nói khi muốn xin đi theo Từ Hải: Nàng rằng: Phận gái chữ tòng - Chàng đi

08/12/2020 957

Câu Hỏi:
Kiều nói khi muốn xin đi theo Từ Hải: Nàng rằng: "Phận gái chữ tòng - Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi" là theo quan niệm của Nho giáo (Tam tòng), nhưng cũng gửi vào đó quan niệm, tình cảm riêng của nàng.
Vậy phận gái chữ tòng có nghĩa là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Vậy phận gái chữ tòng có nghĩa là: đã là vợ phải theo chồng để chia sẻ, tiếp sức cho chồng.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X