Cụm từ hương lửa đương nồng có nghĩa là gì?

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 08/12/2020 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Cụm từ hương lửa đương nồng có nghĩa là gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Chọn đáp án: B
Cụm từ hương lửa đương nồng có nghĩa là cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng đương lúc đằm thắm, nồng nàn.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X