Trắc nghiệm bài Viết quảng cáo lớp 10

Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài Viết quảng cáo giúp ôn tập và củng cố kiến thức bài học trong chương trình Ngữ văn lớp 10

Câu 2. Dòng nào không nêu được ý bổ sung về mục đích của quảng cáo trong đời sống xã hội?

A. Phát triển thị phần thương mại cho các tổ chức, doanh nghiệp.

B. Tăng lợi nhuận cho tổ chức, doanh nghiệp.

C. Góp phần phát triển kinh tế quốc dân.

D. Vì lợi ích của một hoạt động, một phòng trào xã hội rộng lớn.

Câu 3. Quảng cáo có khả năng xuất hiện ở đâu?

A. Các phương tiện truyền thông rộng rãi.

B. Các vật dụng phổ biến.

C. Các khoảng không gian công cộng, nơi tụ tập đông người.

D. Tất cả mọi nơi, mọi lúc, mọi đối tượng, phương tiện có thể

Câu 4. Dòng nào nêu không chính xác về nội dung thông tin chủ yếu của một văn bản quảng cáo?

A. Tiêu đề quảng cáo; tên hàng hóa dịch vụ.

B. Chất lượng, uy tín sản phẩm; quy trình công nghệ tạo sản phẩm.

C. Các điều kiện ưu đãi giá cả, hình thức khuyến mãi (nếu có).

D. Địa chỉ liên hệ (nếu có).

Câu 5. Dòng nào không nêu đúng các yêu cầu cơ bản của văn bản quảng cáo?

A. Yêu cầu về nội dung thông tin.

B. Yêu cầu về tính hấp dẫn.

C. Yêu cầu về tính thuyết phục.

D. Yêu cầu thỏa mãn về trí tuệ, cảm xúc.

Câu 6. Dòng nào không nêu đúng những điều lưu ý khi thiết kế hình thức văn bản quảng cáo thuần túy bằng lời?

A. Ngôn ngữ quảng cáo phải cô đọng.

B. Tập trung làm nổi bật ưu thế của phẩm dịch vụ được quảng cáo.

C. Màu sắc hài hòa, âm nhạc lôi cuốn, gây cuốn, gây ấn tượng.

D. Giọng đọc rõ, chuẩn, lôi cuốn.

Câu 7. Dòng nào nêu không đúng những điều lưu ý khi thiết kế hình thức văn bản quảng cáo kết hợp ngôn ngữ với hình ảnh?

A. Chú ý tỉ lệ giữa lời và hình ảnh sao cho hài hòa, hấp dẫn.

B. Hình ảnh là phải mang tính thẩm mĩ.

C. Cách trình bày phải gây ấn tượng sâu đậm, thu hút người xem.

D. Nhạc nền và lời giới thiệu phải mang tính nghệ thuật cao.

đáp án Trắc nghiệm bài Viết quảng cáo lớp 10

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6D
Câu 2DCâu 7D
Câu 3DCâu 8C
Câu 4BCâu 9A
Câu 5DCâu 10D

Hà Anh (Tổng hợp)

Các đề khác

X