Cách hiểu nào chính xác nhất về từ mặt phi thường trong câu thơ Làm cho rõ mặt

08/12/2020 832

Câu Hỏi:
Cách hiểu nào chính xác nhất về từ mặt phi thường trong câu thơ Làm cho rõ mặt phi thường?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chọn đáp án: A
Cách hiểu chính xác nhất về từ mặt phi thường trong câu thơ Làm cho rõ mặt phi thường: Một con người xuất chúng, hơn người.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X