Lời Từ Hải nhắc Kiều: Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình; Bằng nay bốn bể

08/12/2020 382

Câu Hỏi:
Lời Từ Hải nhắc Kiều: Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình; Bằng nay bốn bể không nhà - Theo càng thêm bận biết là đi đâu?, đặt trong toàn bộ lời nói Từ Hải, thực chất cũng là một lời khuyên. Ẩn ý của lời khuyên ấy là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Chọn đáp án: A
Đặt trong toàn bộ lời nói Từ Hải, thực chất cũng là một lời khuyên. Ẩn ý của lời khuyên ấy là: Hãy vượt lên tình cảm thông thường để làm vợ một người anh hùng.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X