Trắc nghiệm kiểm tra giữa Học kỳ 1 2023 môn Ngữ văn 10

Trắc nghiệm kiểm tra giữa Học kỳ 1 2023 môn Ngữ văn 10 của trường THPT Gia Định chắc chắn là tài liệu hữu ích mà em cần bổ sung vào kho ôn tập cho mình.

Câu 1. Đâu là khái niệm của thể loại thần thoại?
Câu 2. Cốt truyện trong tác phẩm tự sự và kịch được tạo nên bởi yếu tố nào sau đây?
Câu 3. Nhân vật trữ tình (còn gọi là chủ thể trữ tình) là:
Câu 4. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau: “Thơ là hình thức tổ chức ngôn từ đặc biệt, tuân theo một mô hình […] hoặc nhịp điệu nhất định”.
Câu 5. Nhận định nào sau đây là sai?
Câu 6. Nhận định nào sau đây là đúng về đối trong thơ?
Câu 7. Lỗi trật tự từ trong câu được hiểu là?
Câu 8. Khi sử dụng Tiếng Việt cần tránh những lỗi về cách dùng từ nào sau đây?
Câu 9. Từ nào sau đây không phải là từ Hán Việt?
Câu 10. Nghĩa của từ tri kỷ là:
Câu 11. “Tiếng Việt giàu âm thanh và hình ảnh cho nên có thể nói nó là một thứ tiếng rất linh động và phong phú”. Từ dùng sai trong câu văn trên là:
Câu 12. Trong các câu sau, câu nào mắc lỗi dùng từ?

đáp án Trắc nghiệm kiểm tra giữa Học kỳ 1 2023 môn Ngữ văn 10

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 7C
Câu 2ACâu 8D
Câu 3BCâu 9B
Câu 4CCâu 10A
Câu 5CCâu 11C
Câu 6DCâu 12D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X