Hành động nào của Từ Hải bộc lộ rõ nhất lí tưởng anh hùng?

08/12/2020 428

Câu Hỏi:
Hành động nào của Từ Hải bộc lộ rõ nhất lí tưởng anh hùng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chọn đáp án: B
Hành động “Quyết lời dứt áo ra đi/ Gió mây bằng đã đến kì dặm khơi.” của Từ Hải bộc lộ rõ nhất lí tưởng anh hùng.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X