Hành động nào của Từ Hải bộc lộ rõ nhất lí tưởng anh hùng?

08/12/2020 140

Câu Hỏi:
Hành động nào của Từ Hải bộc lộ rõ nhất lí tưởng anh hùng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chọn đáp án: B
Hành động “Quyết lời dứt áo ra đi/ Gió mây bằng đã đến kì dặm khơi.” của Từ Hải bộc lộ rõ nhất lí tưởng anh hùng.

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X