Cụm từ lòng bốn phương có nghĩa là gì?

08/12/2020 499

Câu Hỏi:
Cụm từ lòng bốn phương có nghĩa là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chọn đáp án: D
Cụm từ lòng bốn phương có nghĩa là chí lớn, lòng khát khao tung hoành hướng về bốn phương trời.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X