Nét đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng nhân vật Từ Hải của Nguyễn Du là gì?

08/12/2020 1,185

Câu Hỏi:
Nét đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng nhân vật Từ Hải của Nguyễn Du là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Chọn đáp án: C
Nét đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng nhân vật Từ Hải của Nguyễn Du là: Miêu tả theo bút pháp lí tưởng hoá, dùng những hình ảnh ước lệ.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X