Đoạn trích Chí khí anh hùng nằm ở vị trí nào trong Truyện Kiều?

08/12/2020 164

Câu Hỏi:
Đoạn trích Chí khí anh hùng nằm ở vị trí nào trong Truyện Kiều?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Chọn đáp án: B
Đoạn trích Chí khí anh hùng nằm từ câu 2213 đến câu 2230 trong Truyện Kiều.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X