Cụm từ thẳng rong hiểu theo nghĩa văn cảnh có nghĩa là gì?

08/12/2020 379

Câu Hỏi:
Cụm từ "thẳng rong" hiểu theo nghĩa văn cảnh có nghĩa là gì?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Chọn đáp án: D
Cụm từ "thẳng rong" hiểu theo nghĩa văn cảnh có nghĩa là đi liền một mạch.

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 10 mới nhất

X