Đâu không phải lý do Hồ Quý Ly quyết định thực hiện chính sách hạn điền?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Đâu không phải lý do Hồ Quý Ly quyết định thực hiện chính sách hạn điền?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Hồ Quý Ly quyết định thực hiện chính sách hạn điền không phải để đảm bảo lực lượng lao động cho sản xuất
Hồ Quý Ly thực hiện chính sách hạn điền nhằm những mục đích sau:
- Cung cấp lại ruộng đất cho nông dân cày cấy, ổn định tình hình xã hội
- Đảm bảo nguồn thu tô thuế của nhà nước
- Làm suy yếu thế lực kinh tế của quý tộc Trần vì họ là những người nắm trong tay rất nhiều ruộng đất và có tư tưởng chống đối Hồ Quý Ly.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X