Nội dung nào không phải điểm tiến bộ trong cải cách của Hồ Quý Ly?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nội dung nào không phải điểm tiến bộ trong cải cách của Hồ Quý Ly?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Giải phóng nô tì và nông nô không phải điểm tiến bộ trong cải cách của Hồ Quý Ly
Những điểm tiến bộ trong cải cách của Hồ Quý Ly:
- Góp phần hạn chế tệ tập trung ruộng đất của giai cấp quý tộc, địa chủ, làm suy yếu thế lực của quý tộc tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước và tăng cường quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền.
- Những cải cách về văn hoá, giáo dục có nhiều tiến bộ.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X