Đặt vật sáng cao 2cm trước thấu kính phân kì có tiêu cự -12cm, cách thấu kính

14/01/2021 228

Câu Hỏi:
Đặt vật sáng cao 2cm trước thấu kính phân kì có tiêu cự -12cm, cách thấu kính một đoạn 12cm. Ảnh của vật qua thấu kính là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Vật thật đặt trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X