Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ. Gọi khoảng

14/01/2021 190

Câu Hỏi:
Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ. Gọi khoảng cách từ vật đến thấu kính là d, thấu kính có tiêu cự f. Khi d > 2f, ảnh của vật qua thấu kính là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Khi d > f, vật ngoài đoạn OI (hình vẽ).
Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ. Gọi khoảng hình ảnh
Ảnh là thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X