Khi nói về chùm sáng đi qua thấu kính hội tụ, phát biểu nào sau đây là sai?

14/01/2021 758

Câu Hỏi:
Khi nói về chùm sáng đi qua thấu kính hội tụ, phát biểu nào sau đây là sai?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Chùm sáng hội đi qua thấu kính hội tụ không cho giờ cho chùm tia ló là song song.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X