Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ. Gọi khoảng

14/01/2021 126

Câu Hỏi:
Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ. Gọi khoảng cách từ vật đến thấu kính là d, thấu kính có tiêu cự f.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Khi 0 < d < f, vật ở trong đoạn FO (hình vẽ)
Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ. Gọi khoảng hình ảnh
Ảnh là ảo, cùng chiều, lớn hơn vật và nằm ngoài khoảng OF.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X