Một thấu kính hội tụ có độ tụ +5 dp. Thấu kính này là

14/01/2021 517

Câu Hỏi:
Một thấu kính hội tụ có độ tụ +5 dp. Thấu kính này là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Tiêu cự của thấu kính:
f= 1/D = 1/5 = 0,2 (m) = 20 cm

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X