Khi nói về chùm sáng đi qua thấu kính phân kì, phát biểu nào sau đây là sai?

Xuất bản: 14/01/2021 - Cập nhật: 19/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khi nói về chùm sáng đi qua thấu kính phân kì, phát biểu nào sau đây là sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chùm sáng song song đi qua thấu kính phân kỳ không cho giờ cho chùm tia ló là hội tụ.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Một thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 30 cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính cho ảnh cách vật 15cm . Vị trí của vật là:

Vật thật qua thấu kính phân kì cho ảnh ảo cùng phía vật so với thấu kính và ảnh ở gần thấu kính hơn vật nên:
${d}{>}{d}^{'}{→}{L}{=}{d}{+}{d}^{'}{>}0{→}{d}{+}{d}^{'}{=}15 cm$
Ta có:
$\dfrac{1}{f}{=}\dfrac{1}{d}{+}\dfrac{1}{d'}{→}{d}{'}{=}\dfrac{df}{d-f}$

Khi nói về đường đi của tia sáng qua thấu kính phân kì, phát biểu nào sau đây là sai

Một chùm tia sáng (hay đường kéo dài của chùm tia) qua tiêu điểm vật F, cho chùm tia ló song song với trục chính. (hình vẽ)

Điều nào sau đây là đúng khi nói về ảnh cho bởi thấu kính phân kì?

Đối với thấu kính phân kì, vật đặt ở vị trí nào trước thấu kính đều cho ta một ảnh ảo.

Thấu kính phân kì là

Thấu kính phân kì là một khối chất trong suốt, được giới hạn bởi 2 mặt cầu lõm, hoặc một mặt lõm và một mặt phẳng, hoặc một mặt lồi, một mặt lõm với điều kiện bán kính mặt lồi lớn hơn bán kính mặt lõm.

Dùng thấu kính phân kì quan sát dòng chữ, ta thấy:

Dùng thấu kính phân kì quan sát dòng chữ, ta thấy dòng chữ nhỏ hơn so với khi nhìn bình thường

Giải thích: Ảnh ảo tạo bởi thấu kính phân kì:  Ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật

Ảnh của vật qua thấu kính phân kì là

Ảnh của vật thật qua thấu kính phân kì luôn là ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật

Một thấu kính thủy tinh có chiết suất n = 1,5 đặt trong không khí có độ tụ 8dp. Khi nhúng thấu kính vào một chất lỏng nó trở thành một thấu kính phân kì có tiêu cự 1m. Chiết suất của chất lỏng là:

+ Khi đặt trong không khí thì:
$D_{1}=8 d p=\left(\frac{n}{n_{m t}}-1\right)\left(\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}\right)=(1,5-1)\left(\frac{1}{R_{1}}+\frac{1}{R_{2}}\right)(1)$

Một người quan sát vật AB qua một thấu kính phân kì, đặt cách mắt 8 cm thì thấy ảnh của mọi vật ở xa, gần đều hiện lên cách mắt trong khoảng 64 cm trở lại. Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì:


Vì ảnh của tất cả các vật nằm trước thấu kính phân kì đều là ảnh ảo nằm trong khoảng từ tiêu điểm đến quang tâm của thấu kính, nên tiêu cự của thấu kính phân kì này là: 64 − 8 = 56 cm
→ Đáp án
C

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X