Để dựng ảnh của một điểm sáng nằm trên trục chính của thấu kính khi các tia sáng

Xuất bản: 14/01/2021 - Cập nhật: 14/01/2021 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Để dựng ảnh của một điểm sáng nằm trên trục chính của thấu kính khi các tia sáng đi qua thấu kính đó thì có thể sử dụng hai tia sáng tới nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Để dựng ảnh của một điểm sáng nằm trên trục chính của thấu kính khi các tia sáng đi qua thấu kính đó thì có thể sử dụng hai tia sáng tới:
+ Tia tới quang tâm.
+ Tia đi song song với trục phụ.
Để dựng ảnh của một điểm sáng nằm trên trục chính của thấu kính khi các tia sáng hình ảnh

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X