Thấu kính hội tụ là

14/01/2021 594

Câu Hỏi:
Thấu kính hội tụ là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Thấu kính hội tụ là một khối chất trong suốt, được giới hạn bởi 2 mặt cầu lồi, hoặc một mặt lồi và một mặt phẳng, hoặc một mặt lồi và một mặt lõm với điều kiện bán kính mặt lồi nhỏ hơn bán kính mặt lõm.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X