Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ. Gọi khoảng

14/01/2021 255

Câu Hỏi:
Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ. Gọi khoảng cách từ vật đến thấu kính là d, thấu kính có tiêu cự f
Khi f < d < 2f, ảnh của vật qua thấu kính là?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Khi f < d < 2f, vật ở trong đoạn FI (hình vẽ)
Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ. Gọi khoảng hình ảnh
Ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật và nằm ngoài khoảng OI'.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X