Thấu kính phân kì là

14/01/2021 185

Câu Hỏi:
Thấu kính phân kì là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Thấu kính phân kì là một khối chất trong suốt, được giới hạn bởi 2 mặt cầu lõm, hoặc một mặt lõm và một mặt phẳng, hoặc một mặt lồi, một mặt lõm với điều kiện bán kính mặt lồi lớn hơn bán kính mặt lõm.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 11 mới nhất

X