Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly không thành công khi vấp phải vấn đề căn bản nào?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly không thành công khi vấp phải vấn đề căn bản nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Vấn đề căn bản mà nhà Hồ vấp phải khiến cho cuộc cải cách không thành công là lòng dân không thuận theo nhà Hồ. Do nhà Hồ được thành lập trong bối cảnh thán đoạt ngôi vị của nhà Trần; các chính sách cải cách của Hồ Quý Ly tuy tiến bộ nhưng được thực hiện theo tính chất cưỡng bức...

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X