Cấm quân là gì?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 19/05/2023 - Tác giả: Giang

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Cấm quân là gì? ... nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Cấm quân là gì?

TRẢ LỜI

Cấm quân là lực lượng quân lính bảo vệ Vua và Kinh thành.

Cấm quân là lực lượng quân lính bảo vệ Vua và Kinh thành

Những ai được tuyển chọn vào cấm quân?
Cấm quân

được tuyển chọn từ những thanh niên khỏe mạnh trong cả nước để làm quân triều đình bảo vệ Vua và Kinh thành.

Nhiệm vụ của cấm quân là gì?​
Cấm quân thời Lý

là lực lượng nòng cốt của quân triều đình, trực tiếp bảo vệ Kinh đô trong đó có Hoàng đế và Hoàng tộc; do đó dưới triều Lý cũng như các triều đại sau, Cấm quân luôn luôn được coi trọng, phát triển.

Câu hỏi liên quan
Quân đội thời Văn Lang được tổ chức như thế nào?

A. Chia thành cấm quân và quân địa phương

B. Chia thành quân triều đình và quân ở các lộ

C. Chia thành cấm binh và hương binh

D. Chưa có quân đội

Quân đội nhà Trần được tổ chức theo chủ trương nào?

A. Lực lượng càng đông càng tốt.

B. Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông.

C. Chỉ tuyển chọn những người thật tài giỏi.

D. Chỉ sử dụng quân đội của các vương hầu họ Trần.

Quân đội thời Âu Lạc như thế nào?

A. Chia thành cấm quân và quân địa phương.

B. Chia thành quân triều đình và quân ở các lộ.

C. Lực lượng khá đông, vũ khí có nhiều cải tiến.

D. Chưa có quân đội.

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X