Trắc nghiệm Sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 10 - Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước có đáp án

Câu 1. Nhà Lý được thành lập năm bao nhiêu?
Câu 2.

Vì sao nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long?

Câu 3. Kinh thành Thăng Long được bao vây bởi một vòng thành ngoài cùng được gọi là:
Câu 4. Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt năm bao nhiêu?
Câu 5. Năm 1054, nhà Lý đã đổi tên nước là gì?
Câu 6. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là gì?
Câu 7. Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?
Câu 8. Nhà Lý có chính sách gì đối với miền biên viễn?
Câu 9. Nhà Lý luôn kiên quyết giữ vững nguyên tắc gì trong khi duy trì mối bang giao với các nước láng giềng?
Câu 10. Thế nào là chính sách "ngụ binh ư nông"?
Câu 11. Tác dụng của chính sách "ngụ binh ư nông"?
Câu 12. Cấm quân là gì?
Câu 13. Ai là người sáng lập nên nhà Lý vào năm 1009?
Câu 14. Quân đội của nhà Lý được phiên chế thành những bộ phận nào?
Câu 15. Biểu hiện nào sau đây không phản ánh được sự phồn thịnh của kinh thành Thăng Long thời nhà Lý?
Câu 16. Đơn vị hành chính địa phương lớn nhất dưới thời Lý là
Câu 17. Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long không xuất phát từ lý do nào sau đây?

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 10A
Câu 2DCâu 11D
Câu 3BCâu 12D
Câu 4CCâu 13C
Câu 5BCâu 14B
Câu 6ACâu 15D
Câu 7DCâu 16A
Câu 8BCâu 17B
Câu 9C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X