Trắc nghiệm Sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 7 bài 10 - Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước có đáp án

Câu 2. Vì sao nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long?

A. Thăng Long gần Đình Bảng, quê cha đất tổ của họ Lý.

B. Địa thế Thăng Long đẹp hơn Hoa Lư.

C. Đóng đô ở Hoa Lư, các triều đại không kéo dài được.

D. Thăng Long ở vị trí trung tâm, có điều kiện thuận tiện để trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của một quốc gia độc lập.

Câu 4. Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt năm bao nhiêu?

A. Năm 1010.

B. Năm 1045.

C. Năm 1054.

D. Năm 1075.

Câu 5. Năm 1054, nhà Lý đã đổi tên nước là gì?

A. Đại Cồ Việt

B. Đại Việt

C. Đại Ngu

D. Đại Nam

Câu 6. Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là bộ luật nào?

A. Hình thư

B. Gia Long

C. Hồng Đức

D. Cả 3 đều sai

Câu 7. Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?

A. Đạo Phật được đề cao, nên cấm sát sinh.

B. Trâu, bò là động vật quý hiếm.

C. Trâu, bò là động vật linh thiêng.

D. Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

Câu 8. Nhà Lý có chính sách gì đối với miền biên viễn?

A. Ban cấp ruộng đất cho các tù trường dân tộc miền núi.

B. Gả các công chúa và phong tước cho các từ trưởng miền núi.

C. Cho các từ trưởng miền núi tự quản lý vùng đất của mình.

D. Không can thiệp vào tình hình vùng biên giới.

Câu 9. Nhà Lý luôn kiên quyết giữ vững nguyên tắc gì trong khi duy trì mối bang giao với các nước láng giềng?

A. Hòa hảo thân thiện.

B. Đoàn kết tránh xung đột

C. Giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

D. Mở cửa, trao đổi, lưu thông hàng hóa.

Câu 10. Thế nào là chính sách "ngụ binh ư nông"?

A. Cho quân sĩ địa phương luân phiên về cày ruộng, khi cần triều đình sẽ điều động

B. Cho toàn bộ quân địa phương về quê sản xuất, khi cần sẽ điều động

C. Cho cấm quân luân phiên nhau về sản xuất, khi cần trình sẽ điều động

D. Cho những quân sĩ hết tuổi quân dịch về quê sản xuất

Câu 11. Tác dụng của chính sách "ngụ binh ư nông"?

A. Tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp.

B. Tạo điều kiện có thêm lực lượng vũ trang khi có chiến tranh.

C. Giảm bớt ngân qũy chi cho quốc phòng.

D. Thời bình thì tăng thêm người sản xuất, khi có chiến tranh tất cả đều sung vào lính, nên lực lượng vẫn đông.

Câu 12. Cấm quân là gì?

A. quân phòng vệ biên giới.

B. quân phòng vệ các lộ.

C. quân phòng vệ các phủ.

D. quân bảo vệ Vua và Kinh thành.

Câu 13. Ai là người sáng lập nên nhà Lý vào năm 1009?

A. Lý Anh Tông

B. Lý Nhân Tông

C. Lý Công Uẩn

D. Lý Thánh Tông

Câu 14. Quân đội của nhà Lý được phiên chế thành những bộ phận nào?

A. dân binh, công binh.

B. cấm quân, quân địa phương.

C. cấm quân, công binh

D. dân binh, ngoại binh

Câu 15. Biểu hiện nào sau đây không phản ánh được sự phồn thịnh của kinh thành Thăng Long thời nhà Lý?

A. Cung điện được xây dựng nguy nga, tráng lệ

B. Dân cư tập trung đông đúc phía ngoài hoàng thành

C. Hệ thống phường hội thủ công, chợ phát triển

D. Các thương nhân châu Âu đến buôn bán và lập thương điếm

Câu 17. Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long không xuất phát từ lý do nào sau đây?

A. Đất nước đã hòa bình, ổn định cần có điều kiện thuận lợi để phát triển

B. Vua Lý không muốn đóng đô ở Hoa Lư vì đó là kinh đô của nhà Đinh- Tiền Lê

C. Hoa Lư là vùng đất hẹp, nhiều núi đá, hạn chế sự phát triển lâu dài của đất nước.

D. Địa thế của Thăng Long rất thuận lợi về giao thông và phát triển đất nước lâu dài.

đáp án Trắc nghiệm Sử 7 bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 10A
Câu 2DCâu 11D
Câu 3BCâu 12D
Câu 4CCâu 13C
Câu 5BCâu 14B
Câu 6ACâu 15D
Câu 7DCâu 16A
Câu 8BCâu 17B
Câu 9C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X