Kinh thành Thăng Long được bao vây bởi một vòng thành ngoài cùng được gọi là:

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Kinh thành Thăng Long được bao vây bởi một vòng thành ngoài cùng được gọi là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Kinh thành Thăng Long được bao vây bởi một vòng thành ngoài cùng được gọi là:La thành

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X