Quân đội thời Âu Lạc như thế nào?

13/10/2021 451

Câu Hỏi:
Quân đội thời Âu Lạc như thế nào?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Quân đội thời Âu Lạc có Lực lượng khá đông, vũ khí có nhiều cải tiến.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 6 mới nhất

X