Tác dụng của chính sách ngụ binh ư nông?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tác dụng của chính sách "ngụ binh ư nông"?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chính sách "ngụ binh ư nông" - gửi binh ở nhà nông có tác dụng đảm bảo lực lượng tham gia sản xuất trong thời bình nhưng khi có chiến tranh hay bất cứ khi nào triều đình cần đều có thể đáp ứng ngay.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X