Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Nhà Lý cấm giết hại trâu, bò để bảo vệ sức kép trong nông nghiệp, phát triển sản xuất.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X