Để kẻ đường biên cho các ô tính ta dùng:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Để kẻ đường biên cho các ô tính ta dùng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Để kẻ đường biên cho các ô tính ta dùng lệnh Borders trong nhóm Font trên dải Home. Lệnh này có thể tùy chọn đường biên toàn bộ, hay chỉ có bên ngoài ô được chọn.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X