Giả sử ô A2 có nền màu xanh và chữ màu vàng. Ô B2 có nền màu trắng và chữ màu

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Giả sử ô A2 có nền màu xanh và chữ màu vàng. Ô B2 có nền màu trắng và chữ màu đen. Nếu sao chép ô A2 vào ô B2 thì ô B2 sẽ có:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giả sử ô A2 có nền màu xanh và chữ màu vàng. Ô B2 có nền màu trắng và chữ màu đen. Nếu sao chép ô A2 vào ô B2 thì ô B2 sẽ có nền màu xanh và chữ màu vàng.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X