Trong ô tính xuất hiện ##### vì?

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 02/11/2022 - Tác giả: Phạm Dung

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Trong ô tính xuất hiện ##### vì sao? nằm trong bộ đề Trắc nghiệm Tin học 7 bài 6: Định dạng trang tính.

Câu Hỏi Và Trả lời

CÂU HỎI

Vì sao trong ô tính xuất hiện ##### ?

TRẢ LỜI

Trong ô tính xuất hiện ##### vì độ rộng của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số quá dài. Khi đó em cần tăng độ rộng của cột để hiện thị hết số trong ô.

Trong ô tính xuất hiện #####
Câu hỏi liên quan
Để kẻ đường biên cho các ô tính ta dùng:

A. Lệnh Borders trong nhóm Font trên dải Home.

B. Lệnh Fill Color trong nhóm Font trên dải Home.

C. Lệnh Borders trong nhóm Font trên dải Insert.

D. Tất cả đều sai.

Nếu trong 1 ô tính có các ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là?

A. Công thức nhập sai và bảng tính thông báo lỗi

B. Dòng chứa ô đó có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số

C. Ô tính đó có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số

D. Nhập sai dữ liệu.

Khi một ô tính được kích hoạt, trên thanh công thức sẽ hiển thị:

A. Nội dung của ô

B. Công thức chứa trong ô

C. Nội dung hoặc công thức của ô

D. Địa chỉ của ô

Trên trang tính, thao tác sao chép và di chuyển nội dung ô tính có mục đích

A. Khó thực hiện tính toán.

B. Tốn thời gian và công sức.

C. Dể mất dữ liệu và khó thực hiện.

D. Giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X