Trong các cách nhập hàm số cách nào sau đây là đúng:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trong các cách nhập hàm số cách nào sau đây là đúng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Cú pháp nhập hàm số là :=

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X