Trong cửa sổ CAS có mấy chế độ tính toán:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trong cửa sổ CAS có mấy chế độ tính toán:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Trong cửa sổ Cas có hai chế độ tính toán là: chính xác và gần đúng

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X