Trong chế độ này, các tính toán với số sẽ được thể hiển chính xác bằng phân số

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Trong chế độ này, các tính toán với số sẽ được thể hiển chính xác bằng phân số và căn thức là chế độ:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Chế độ tính toán chính xác với số là các tính toán với số sẽ được thể hiển chính xác bằng phân số và căn thức.
Đáp án : A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X