Để thay đổi một số thuộc tính của đồ thị hàm số ta thực hiện:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Để thay đổi một số thuộc tính của đồ thị hàm số ta thực hiện:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Để thay đổi một số thuộc tính của đồ thị hàm số ta thực hiện:
+ Chọn hàm số f(x) trong cửa sổ hiện thị danh sách các đối tượng bên trái
+ Nháy chuột tại nút tam giác bên trái dòng chữ vùng làm việc

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X