Vùng làm việc của Geogbra gồm:

Xuất bản: 19/11/2020 - Cập nhật: 19/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Vùng làm việc của Geogbra gồm:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Vùng làm việc của Geogbra gồm:
+ Hệ trục tọa độ
+ Lưới
+ Thanh điều hướng

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 7 mới nhất

X