Ai là người tự xưng là quốc phó, lấn át quyền hành của chúa Nguyễn?

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Ai là người tự xưng là "quốc phó", lấn át quyền hành của chúa Nguyễn?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ở triều đình, vào giữa thế kỉ XIX, Trương Phúc Loan nắm hết quyền hành chúa Nguyễn, tự xưng "quốc phó", khét tiếng tham nhũng.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X