Nội dung nào sau đây không phải là điểm tương đồng của các cuộc khởi nghĩa nông

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây không phải là điểm tương đồng của các cuộc khởi nghĩa nông dân thời kì trung đại ở Việt Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

- Thời gian bùng nổ: thường nổ ra vào cuối các triều đại khi mà đất nước đang lâm vào tình trạng khủng hoảng, giai cấp thống trị không làm tròn được trách nhiệm của mình, mâu thuẫn giữa nông dân với triều đình, địa chủ phong kiến phát triển gay gắt
- Lãnh đạo: nông dân
- Lực lượng tham gia: chủ yếu là nông dân
- Xu hướng phát triển: phong kiến hóa - thiết lập một vương triều phong kiến mới
- Kết quả:hầu hết đều thất bại (chỉ trừ phong trào nông dân Tây Sơn đã giành thắng lợi và thiết lập được vương triều Tây Sơn) => Không phải điểm tương đồng của tất cả các cuộc khởi nghĩa nông dân thời kì trung đại.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X