Khởi nghĩa Tây Sơn mang tính chất

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Khởi nghĩa Tây Sơn mang tính chất

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Khởi nghĩa Tây Sơn mang tính chất là khởi nghĩa nông dân.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X