Chiến thắng nào là chiến thắng lớn nhất trước quân Thanh của vua Quang Trung năm

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Chiến thắng nào là chiến thắng lớn nhất trước quân Thanh của vua Quang Trung năm 1788-1789 ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chiến thắng lớn nhất trước quân Thanh của vua Quang Trung năm 1788-1789 là Ngọc Hồi- Đống Đa.
Giải thích: Trận Ngọc Hồi- Đống Đa thắng vang dội kết thúc chiến tranh, buộc Tôn Sĩ Nghị phải rút quân về nước.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X